Regulament

Festivalul concurs se adresează tuturor elevilor de liceu și studenților, cu vârsta cuprinsă între 15 – 20 ani, pasionaţi de arta cinematografică în diversele ei forme, cărora li se oferă prilejul de a-şi  manifesta libertatea de exprimare artistică într-un cadru instituţionalizat.

Participarea se face, de regulă, în echipe formate dintr-un elev sau doi și un profesor îndrumător. Dacă elevul este major poate participa individual.

Secțiunile concursului sunt următoarele:

 • Film de scurtmetraj
 • Spot

Secţiunea Film de scurtmetraj va cuprinde creaţii cinematografice cu durata de maximum 15-20 minute, în care libertatea de exprimare artistică  este totală, elevii ţinând cont doar de alegerea temei în deplină concordanţă cu preocupările şi aspiraţiile vârstei: familia, şcoala, iubirea, călătoria (reportajul turistic), eseul cinematografic, jocul şi joaca, excursia (în grup sau individual), documentarul (teme de interes cultural, social, literar: artă, folclor, etnografie, relații sociale, probleme contemporane etc.). Vor fi punctate originalitatea temei alese, valoarea textului literar/documentar dedicat şi modul artistic de realizare ( scenariu, regie, efecte de imagine şi sonore, joc actoricesc – acolo unde este cazul- , scenografie etc.)

 Secţiunea Spoturi cuprinde videoclipuri cu durata de maximum 60 secunde, cu o tematică diversă:

1)  problematică socială  (prevenirea sau sensibilizarea în ceea ce priveşte unele aspecte sociale cu implicaţii pentru întreaga societate: consum de droguri, tutun sau alcool în rândul tinerilor, delicvenţa socială juvenilă, combaterea sărăciei şi analfabetismului, viaţa comunităţii locale, aspecte inedite, convieţuirea interetnică etc.)

2) promovarea lecturii în rândul tinerilor (noi apariții editoriale, readucerea în centrul atenției a unor opere literare consacrate etc.)

3) scurte ecranizări ale unor creații umoristice (satire, bancuri, schițe umoristice etc). 

4) promovarea bunelor practici în rândul tinerilor (ecologism, voluntariat etc.).

Vor fi punctate caracterul mobilizator şi/sau  determinant  al clipului, caracterul umoristic, dar şi valenţele sale cinematografice.

NOTĂ:  În cadrul celor două secțiuni tematica este aproape nelimitată, concurenții având, practic, libertatea de a-și alege subiecte variate, singura condiție fiind ca subiectul ales să fie în concordanță cu specificul vârstei adolescentine.

Etapele de desfășurare ale festivalului sunt următoarele:

Etapa I (județeană):

 

REALIZAREA PROIECTELOR CINEMATOGRAFICE

 

În cadrul acestei etape, a cărei durată se stabilește la nivel județean, potențialii concurenți, asistați de profesorii îndrumători realizează scurtmetrajele și spoturile la nivel județean, respectând condițiile de realizare impuse de prezentul Regulament, urmărind să se încadreze în limitele de timp precizate. În cazul stabilirii unui consens între profesorii coordonatori la nivel județean, se poate realiza o minimă preselecție, care să aibă în vedere, pe de o parte, eliminarea acelor proiecte care se abat în mod flagrant de la condițiile cerute de regulament, pe de alta, trimiterea spre jurizarea superioară a acelor proiecte cinematografice considerate valoroase. În cazul lipsei consensului județean, juriul internațional, prin intermediul componentei sale naționale va face această selecție în vederea nominalizării pentru etapa finală.

2) Etapa a II-a: TRIMITEREA  FILMELOR (online) până la data de 16 mai 2023, pe adresa de e-mail: clubvideoart@gmail.com, folosind o platformă de transfer dedicată (wetransfer.com, MyAirBridge.com etc.), în cazul în care dimensiunea fișierului nu permite transferul prin e-mail.

 

3) JURIZAREA NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ (16 – 25 mai 2023): Este realizată de un juriu format din personalități din domeniul cinematografiei din România și străinătate (membri ai Comitetului Executiv al Uniunii Internaționale a Cinematografiei de Amatori (UNICA). Juriul va stabili ierarhia în baza căreia va fi stabilită nominalizarea în vederea participării la etapa finală. Nota filmelor trimise spre jurizare în această etapă reprezintă 40% din nota finală.

 4) ETAPA FINALĂ 1-4 iunie 2023:

 Participă, de la fiecare secțiune, primele zece echipaje nominalizate, din țară și străinătate. În cadrul acestei etape, echipajele vor trebui să realizeze pe parcursul a două zile, un scurtmetraj a cărui temă va fi decisă de juriul internațional. Nota obținută pentru acest film va reprezenta 60% din nota finală, ce va stabili ierarhia valorică internațională.

În  după-amiaza zilei de 4 iunie va fi organizată.

GALA DECERNĂRII PREMIILOR VIDEO ART 2023

 

Premii

Marele premiu

(Acordat pentru filmul cu cele mai multe aprecieri din partea juriului)

  Medalia UNICA

(distincție acordată de Uniunea Internațională a Cinematografiei de Amatori (UNICA) prin intermediul membrului Comitetului Executiv UNICA, prezent în juriul Video ART)

 

 

       – Pentru fiecare din cele două secțiuni se vor acorda diplome și premii în bani, după cum urmează:

Premiul I – 1000 Ron

Premiul II – 700 Ron

Premiul III –  400 Ron

          Mențiuni (două la fiecare secțiune)  – 200 Ron

Notă: Cuantumul premiilor acordate anual este stabilit de Centrul Cultural Bucovina, partenerul nostru tradițional, instituție care acordă premiile în numerar.  Până la ediția de anul trecut valorile premiilor au fost cele menționate mai sus. Pentru ediția din acest an preconizăm că aceasta va fi aceeași, ca și la edițiile anterioare. Concurenții din afara țării, care nu participă la proba de film, nu pot primi premii în bani,  juriul acordându-le aceleași categorii de premii, doar sub formă de diplome. 

 

Condiţiile de participare:

 

 • Elevii implicaţi în realizarea proiectului cinematografic trebuie să fie din rândul instituției de învățământ participante;
 • Echipele sunt formate din 2-4 elevi, responsabilităţile fiind împărţite, de regulă, între partea artistică (scenariu regie, text cu valenţe ficţionale sau nonficţionale etc.) şi partea tehnico-aplicativă (sonor, imagine, prelucrare digitală etc.);
 • Filmul realizat trebuie să se înscrie în contextul secţiunii alese;
 • Mesajul explicit sau implicit al filmului nu trebuie să afecteze în niciun fel imaginea publică a unei persoane, imaginea şcolii ca instituţie, în general sau în particular;
 • Din cadrul aceluiaşi liceu pot participa mai multe echipe, fiecare dintre acestea putând participa cu mai multe filme(spoturi publicitare);
 • În cazul calificării unei echipe la ambele secţiuni va trebui, pentru etapa finală, să aleagă, în prealabil, secţiunea la care doreşte să participe;
 • Echipa, alcătuită din elevi, va fi coordonată de un profesor îndrumător;
 • Filmele sau spoturile trebuie să fie subtitrate în limba engleză.

 

Sunt interzise cu desăvârşire:

         – utilizarea unui limbaj obscen sau a unor contexte vizuale cu caracter imoral;

        – folosirea la filmări a unor însemne rasiste sau care instigă la violenţă interetnică;

        – crearea unor scene care să atenteze la integritatea fizică şi morală a elevilor; 

 • Proiectele trimise la concurs vor fi realizate, în exclusivitate, de elevii participanţi, implicarea profesioniştilor în domeniu, ducând (în cazul demonstrării fraudei, cu ocazia probei finale a concursului) la descalificarea echipei respective.
 • In primele secvenţe ale filmului (generic) va fi inserat titlul propriu-zis, urmat de celelalte elemente de identificare (actori, regizor, operator imagine etc.) Datele de contact ale concurenţilor vor fi precizate și în Fişa de participare  (vezi Anexa ), ce va fi inclusă în fișierul trimis spre jurizare ce va conține și sinopsisul filmului(maximum o pagină).
 • Responsabilitatea în ceea ce priveşte drepturile de autor asupra materialelor auxiliare video, audio sau grafice incluse în scurtmetraj,  aparţine în exclusivitate realizatorilor acestuia.
 • Pentru etapa finală a festivalului sunt calificate (nominalizate) primele zece echipaje de la fiecare secțiune, în ordinea descrescătoare a notei primite din partea juriului.

NOTĂ: In funcție de calitatea și valoarea proiectelor cinematografice, juriul poate modifica (anula) acordarea anumitor premii.