Regulament

Festivalul concurs se adresează tuturor elevilor de liceu și studenților, cu vârsta cuprinsă între 15 – 20 ani, pasionaţi de arta cinematografică în diversele ei forme, cărora li se oferă prilejul de a-şi  manifesta libertatea de exprimare artistică într-un cadru instituţionalizat.

Participarea se face, de regulă, în echipe formate dintr-un elev sau doi și un profesor îndrumător. Dacă elevul este major poate participa individual.

Secțiunile concursului sunt următoarele:

 • Film de scurtmetraj
 • Spot

Secţiunea Film de scurtmetraj va cuprinde creaţii cinematografice cu durata de maximum 15-20 minute, în care libertatea de exprimare artistică  este totală, elevii ţinând cont doar de alegerea temei în deplină concordanţă cu preocupările şi aspiraţiile vârstei: familia, şcoala, iubirea, călătoria (reportajul turistic), eseul cinematografic, jocul şi joaca, excursia (în grup sau individual), documentarul (teme de interes cultural, social, literar: artă, folclor, etnografie, relații sociale, probleme contemporane etc.). Vor fi punctate originalitatea temei alese, valoarea textului literar/documentar dedicat şi modul artistic de realizare ( scenariu, regie, efecte de imagine şi sonore, joc actoricesc – acolo unde este cazul- , scenografie etc.)

Secţiunea Spoturi cuprinde videoclipuri cu durata de maximum 60 secunde, cu o tematică diversă:

 1. problematică socială  (prevenirea sau sensibilizarea în ceea ce priveşte unele aspecte sociale cu implicaţii pentru întreaga societate: consum de droguri, tutun sau alcool în rândul tinerilor, delicvenţa socială juvenilă, combaterea sărăciei şi analfabetismului, viaţa comunităţii locale, aspecte inedite, convieţuirea interetnică etc.)
 2. scurte ecranizări ale unor creații umoristice (satire, bancuri, schițe umoristice etc). 
 3. promovarea lecturii (noi apariții editoriale, readucerea în centrul atenției a unor opere literare consacrate etc.)
 4. promovarea bunelor practici (ecologism, voluntariat etc.).

Vor fi punctate caracterul mobilizator şi/sau  determinant  al clipului, caracterul umoristic, dar şi valenţele sale cinematografice.

NOTĂ:  În cadrul celor două secțiuni tematica este aproape nelimitată, concurenții având, practic, libertatea de a-și alege subiecte variate, singura condiție fiind ca subiectul ales să fie în concordanță cu specificul vârstei adolescentine.

Etapele de desfășurare ale festivalului sunt următoarele:

Etapa I (județeană):  REALIZAREA PROIECTELOR CINEMATOGRAFICE 

În cadrul acestei etape, a cărei durată se stabilește la nivel județean, potențialii concurenți, asistați de profesorii îndrumători realizează scurtmetrajele și spoturile la nivel județean, respectând condițiile de realizare impuse de prezentul Regulament, urmărind să se încadreze în limitele de timp precizate. În cazul stabilirii unui consens între profesorii coordonatori la nivel județean, se poate realiza o minimă preselecție, care să aibă în vedere, pe de o parte, eliminarea acelor proiecte care se abat în mod flagrant de la condițiile cerute de regulament, pe de alta, trimiterea spre jurizarea superioară a acelor proiecte cinematografice considerate valoroase. În cazul lipsei consensului județean, juriul internațional, prin intermediul componentei sale naționale va face această selecție în vederea nominalizării pentru etapa finală.

Etapa a II-a: TRIMITEREA  FILMELOR (online)

Filmele trebuie trimise până la data de 25 mai 2022, pe adresa de e-mail: clubvideoart@gmail.com, folosind o platformă de transfer dedicată (wetransfer.com, MyAirBridge.com etc.), în cazul în care dimensiunea fișierului nu permite transferul prin e-mail.

JURIZAREA NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ (26 – 30 mai 2022) 

Este realizată de un juriu format din personalități din domeniul cinematografiei din România și străinătate (membri ai Comitetului Executiv al Uniunii Internaționale a Cinematografiei de Amatori (UNICA). Juriul va stabili ierarhia finală, respectiv cele 20 de echipe nominalizate.

ETAPA FINALĂ 2-5 iunie 2022:

Participă, de la fiecare secțiune, primele zece echipaje nominalizate, din țară și străinătate. În cadrul acestei etape, echipajele vor trebui să realizeze pe parcursul a două zile, în cadrul unei excursii dedicate, un scurtmetraj a cărui temă va fi decisă de juriul internațional. Nota obținută pentru acest film va reprezenta 20% din nota finală, ce va stabili ierarhia valorică internațională. În după-amiaza zilei de 4 iunie va fi organizată

GALA DECERNĂRII PREMIILOR VIDEO ART 2022

Notă: Pentru concurenții din țară și străinătate, care din motive personale nu au putut participa la acest eveniment, va fi organizată simultan  și o transmisiune live a Galei, pe canalul de Youtube al Clubului Video ART, cât și pe pagina de Facebook a festivalului.

Condiţiile de participare:

 • Tinerii din România sau străinătate implicaţi în realizarea proiectului cinematografic trebuie să fie din rândul instituției de învățământ participante. Dacă sunt majori pot veni neînsoțiți de profesorul îndrumător sau dacă unul din concurenți este major își asumă responsabilitatea asupra celuilalt concurent minor.
 • Tinerii minori din străinătate pot participa și individual, ca cineamatori independenți, fără a fi neapărat reprezentanți ai vreunei instituții de învățământ sau club de profil. În acest caz, ei trebuie să fie însoțiți de o persoană majoră care își asumă responsabilitatea pentru acesta, pe toată perioada șederii în România (conform legislației europene). În cazul în care sunt majori nu este necesară această condiție, decât în cazul în care profesorul îndrumător dorește să își susțină echipa.
 • Echipele pot fi formate din mai mulți elevi, însă pentru etapa finală participă un echipaj format din doi elevi, responsabilităţile fiind împărţite, de regulă, între partea artistică (scenariu, regie, text cu valenţe ficţionale sau nonficţionale etc.) şi partea tehnico-aplicativă (sonor, imagine, prelucrare digitală etc.);
 • Filmul realizat trebuie să se înscrie în contextul secţiunii alese.
 • Mesajul explicit sau implicit al filmului nu trebuie să afecteze în niciun fel imaginea publică a unei persoane, imaginea şcolii ca instituţie, în general sau în particular;
 • Din cadrul aceluiaşi liceu pot participa mai multe echipe, fiecare dintre acestea putând participa cu mai multe filme(spoturi publicitare);
 • În cazul calificării unei echipe la ambele secţiuni va trebui, pentru etapa finală, să aleagă, în prealabil, secţiunea la care doreşte să participe;
 • Echipa participantă va fi coordonată de un profesor îndrumător;
 • Filmele sau spoturile trebuie să fie subtitrate în limba engleză.

Sunt interzise cu desăvârşire:

– utilizarea unui limbaj obscen sau a unor contexte vizuale cu caracter imoral;

– folosirea la filmări a unor însemne rasiste sau care instigă la violenţă interetnică;

– crearea unor scene care să atenteze la integritatea fizică şi morală a elevilor; 

 • Proiectele trimise la concurs vor fi realizate, în exclusivitate, de elevii participanţi, implicarea profesioniştilor în domeniu, ducând (în cazul demonstrării fraudei, cu ocazia probei finale a concursului) la descalificarea echipei respective.
 • In primele secvenţe ale filmului (generic) va fi inserat titlul propriu-zis, urmat de celelalte elemente de identificare (actori, regizor, operator imagine etc.) Datele de contact ale concurenţilor vor fi precizate și în Fişa de participare  (vezi Anexa ), ce va fi inclusă în fișierul trimis spre jurizare. În fișier va fi introdus pe lângă film și fișa de participare și sinopsisul filmului/spotului (maxim o pagină)
 • Responsabilitatea în ceea ce priveşte drepturile de autor asupra materialelor auxiliare video, audio sau grafice incluse în scurtmetraj,  aparţine în exclusivitate realizatorilor acestuia.

Pentru etapa finală a festivalului sunt calificate (nominalizate) primele zece echipaje de la fiecare secțiune, în ordinea descrescătoare a notei primite din partea juriului.

Toate activitățile din cadrul etapei finale (excursia dedicată filmărilor, materiale promoționale, mape, cazarea și masa participanților din afara orașului sunt asigurate de organizatori.